0909 387 111

CHUNG CƯ NGOẠI GIAO ĐOÀN VỚI PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

§

Để có một không gian sống mới, không có nghĩa là bạn phải xây nhà mới. Mà bạn cũng có thể thay đổi không gian sống, cải tạo mang lại diện mạo mới cho căn nhà. Sau một thời gian nghiên cứu, tìm tòi kỹ lưỡng sản phẩm cuối cùng của Nội Thất Xanh đã đem lại sự thay đổi kỳ diệu cho căn hộ tập thể cũ này. .

Địa điểm công trình: Chung cư Ngoại giao Đoàn – Tây Hồ Tây

– Diện tích : 90 m2

– Phí thiết kế : 200/m2.

01 02.. 02 03.. 03. 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 Wc chung 1 Wc chung 2 Wc chung 3 Wc rieng 1 Wc rieng 2