0909 387 111

CHUNG CƯ THÀNH PHỐ VINH TINH TẾ VỚI PHONG CÁCH SCANDINAVIAN

§

 

Sự cân bằng đơn giản giữa chức năng và thẩm mỹ chính là cốt lõi của phong cách thiết kế Scandinavian.

Địa điểm: Thành phố Vinh- Nghệ An

Diện tích thiết kế: 90m2

Giá thiết kế : 200.000/m2

 

1 2 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16