0909 387 111

Hoàn thiện công trình thiết kế thi công nội thất nhà phố Tây Hồ

§

Gia chủ của căn nhà là 1 CEO của tập đoàn hàng không VIETNAM AIRLINE đã tiếp xúc rất nhiều với các không gian nội thất của các nước Châu Âu vì vậy anh rất yêu phong cách Xanh, thân thiện , bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Thiết kế nội thất nhà dân

Thiết kế nội thất nhà dân

Thiết kế nội thất nhà dân

Thiết kế nội thất nhà dân

Thiết kế nội thất nhà dân

Thiết kế nội thất nhà dân

Thiết kế nội thất nhà dân

Thiết kế nội thất nhà dân

Thiết kế nội thất nhà dân

Thiết kế nội thất nhà dân

Thiết kế nội thất nhà dân Thiết kế nội thất nhà dân

Thiết kế nội thất nhà dân

Thiết kế nội thất nhà dân

Thiết kế nội thất nhà dân

Thiết kế nội thất nhà dân